lauantai 9. helmikuuta 2019

"Tämä tunti sopii kaikille!" TODELLAKO?

… Pohdintaa ja ajatuksen virtaa aiheesta ”Tämä tunti sopii kaikille.” Olen näiden ohjaus vuosien aikana oppinut omista virheistäni paljon ja vuodet ovat myös opettaneet näkemää asioita eri näkökulmista katsottuna.  Tiedän, että aihe saa ohjaajat puolustuskannalle ja sanomaan: ”Asiakkaat voivat kyllä halutessaan muokata tuntiaan itselleen sopivaksi.”

    Saanenko olla asiasta hieman erimieltä… 😉 😉 Näin ei oikeasti ole!


Mietitäänpä asioita rasituksensietokyvyn, motoristen taitojen ja motiivien näkökulmasta katsottuna ja verrataan asiakkaiden liikunnallisia resursseja meihin ohjaajiin. Vertaaminen auttaa ymmärtämään ohjaajien ja ohjattavien liikunnallisia eroja. Se auttaa myös meitä ymmärtämään eroja eri kohderyhmien välillä.

Kun näkemys ja ymmärrys eri kohderyhminen resursseja ja kykyja kohtaan kasvaa osaamme palvella asiakkaitamme paremmin ja pystymme tuottamaan palveluita, jotka palvelevat paremmin asiakkaidemme liikunnallisa tarpeita. Erikohderyhmään kuuluvat asiakkaat kokevat liikunnan eritavoin, he ovat myös motorisesti ja motivaatioltaan hyvin erilaisia. Jotta voimme palvella asiakkaitamme hyvin, näitä eroja tulee ymmärtää.

Jaan asiakaspinnan karkeasti aloittelijoihin, perusliikkuviin ja aktiiveihin. Jakoon vaikuttavat asiakasryhmien fyysiset resurssit, motoriset taidot ja liikunnalliset motiivit.  Alla olevat kaaviot antavat myös selitystä sille, miksi meidän ohjaajien on helppoa palvella aktiiveja ja miksi meidän on vaikea asettua perusliikkuvan ja varsinkin aloittelevan asiakkaan jalkoihin. 

Toivon, että tämä juttu herättäisi ajatuksia työstämme ja kenelle me todellisuudessa sitä teemme ja mitä meidän tulisi huomioida tunteja suunnitellessa, jotta voisimme palvella eri kohderyhmiin kuuluvien liikunnallisia tarpeita paremmin laadullisesti ja sisällöllisesti. Näin tekisimme liikunnasta asiakkaillemme mielekkäämpää, houkuttelevampaa, motivoivampaa ja palkitsevampaa.  


AKTIIVILIIKKUJA vs. PERUSLIIKKUVA
Tällä hetkellä liikunta on sisällöllisesti ja mielikuvallisesti hyvin "Fitness" painotteinen. Se palvelee hyvin hyväkuntoisia, nuoria-aikuisia ja aktiiviliikkujia. Hyvä niin. Tosia asia on kuitenkin se, että tämän hetkinen trendi karsii paljon potentiaalisia liikkujia liikunnan parista pois. Suurin osa liikkuvasta väestöstä kuuluu tavallisiin perusliikkuviin. He ovat fyysisiltä resursseiltaan, motorisilta taidoiltaan ja liikunnallisilta motiiveiltaan hyvin erilaisia kuin aktiiviset liikkujat. Minusta näitä kohderyhmiä voisi palvella hyvin rinnatusten, kun asiakkaiden liikunnallisia resursseja ymmärrettäisiin paremmin. 

Kyllä, fakta on se, ettemme koskaan saa kaikkia liikkumaan... Mutta väitän, että voisimme tehdä liikunnasta lähestyttävämpää ja houkuttelevampaa useammalle asiakkaillemme, jos liikunta olisi tehoiltaan, sisällöltään ja mielikuvaltaan lähempänä asiakkaidemme tarpeita. Tosiasia on, ettei...

...aktiivisia nuoria-aikuisia, perusliikkuvia ja keski-ikäisiä saatikka aloittelevia asiakkaita palvella samoilla tunneilla, vaikka kuinka kaunis ajatus olisikin. Tämä on raaka tosiasia, mikä pitäisi liikunta-alalla ymmärtää. Liikunta koetaan houkuttelevan silloin, kun siihin pystyy samaistumaan. Tavallinen perusliikkuja ei pysty samaistumaan tämän hetkiseen Fitness- trendiin.

Jotta hapatukseni saisi lihaa luiden ympärille pistetään ohjaajat, aloittelevat, perusliikkujat ja aktiiviset asiakkaat samalle janalle.  Asteikolle 1-10.  Verrataanpa heidän liikunnallisia resurssejaan keskenään.
Aloitetaan OHJAAJAT vs. AKTIIVILIIKKUJAT

Ohjaajat ovat tottuneet fyysiseen kovaankin kuormitukseen ja psyykkisesti usein myös nauttivat siitä ja ovat hyvin motivoituneita tekemään harjoitteita. Lisäksi ohjaajilla on usein hyvä liikeaisti ja kehon tuntemus.

Kun ohjaajat asetetaan liikunnallisilta resursseiltaan "harjoitusjanalle" 1-10, asettuvat he taidoiltaan, liikunnallisilta resursseiltaan ja motiiveiltaan janan yläpäähän välille (8) 9-10.


Kun asiaa katsotaan aktiiviliikkujien näkökulmasta, ”operoivat” he 😉 suorituskyvyltään, taidoiltaan ja motiiveiltaan myös janan yläasteikolla, tasolla 8-10.  Tämän vuoksi meidän ohjaajien on helppo palvella aktiiviliikkujia. Kysymys on samakaltaisuudesta. Tästä herääkin kysymys, onko ohjaajan ammattitaitoa se, että palvelemme sitä kohderyhmää, johon itse kuulumme? 


Seuraavaksi ALOITTELEVAT vs. OHJAAJAT

Pistetäänpä sitten aloittelevan ja ohjaajan resurssit samaan janaan.  Mikäli uskaltaa rehellisesti ja faktoja kaihtamatta katsoa totuutta silmiin... Toden totta, olemme aloittelijoiden kanssa janan ääripäissä aivan kaikessa liikunnallisuudessa. Kun "Tämä tunti sopii kaikille" lausahdusta punnitsee ammatillisesti ja pysähtyy oikeasti pohtimaan asiakkaidemme resursseja, on lauseen tuoma älämölö minusta ammattitaidon, osaamisen ja ymmärryksen irvikuva. Suokaa anteeksi, mutta näin ajattelen.


Aloittelevat asiakkaat ovat fyysisiltä resursseiltaan, motorisilta taidoiltaan ja liikunnallisista motiiveiltaan täysin eri asteikoilla, kuin me ohjaajat. Janalle asetettaessa aloittelijat asettuvat resursseiltaan tasolle 1-3. Tähän ryhmään kuuluvat eivät ole tottuneet liikunnan tuomiin fyysisiin muutoksiin. Reipas liikunta voi heistä tuntua jo epämiellyttävälle kovasta kuormituksesta puhumattakaan. Kehon liikeaisti ja hallinta saattaa olla jokseenkin hukassa ja uuden oppiminen haasteellista. Motiivi liikuntaan on häilyvä. Kun tällainen asiakas pistetään ”Tunnille, joka sopii kaikille.” iskee noutaja ennen kuin huomaakaan ja se vähäinenkin liikunnan innostus ja luottamus liikuntapalveluihin katoaa.  

Usein kuulee sanonnan "Asiakkaat voivat kyllä halutessaan muokata tuntia itselleen sopivaksi." Tätäkään en tohtisi kuulla kenenkään ohjaajan suusta. Jos näin ajattelet... pyydän sinua hetkeksi pysähtymään ja miettimään asiaa oikeasti.


Tällä tarkoitan sitä, ettei aloittelevilla asiakkaalla juurikaan ole fyysisiä resursseja, eikä osaamista, eikä tietoa, eikä olemassa olevaa liikepankkia mistä he muokkaisivat/ammentaisivat tunnista oman näköisekseen. Tätä kohderyhmää ei siis voi tunnin aikana vastuuttaa muokkaamaan tuntia helpommaksi, koska heillä ei kerta kaikkiaan riitä siihen osaamista. Jos rehellisiä ollaan.

Harva aloitteleva asiakas osaa/ymmärtää/kehtaa tehdä liikkeitä toisin kuin ohjaaja, vaikka ohjaaja kuinka hyvin näyttäisikin helpomman vaihtoehdon. Aloittelija ”taistelee” ja sinnittelee tunnin läpi niin kuin ohjaaja sen näyttää. Tunnin jälkeen aloitteleva poistuu nolona/äreänä/lannistuneena tunnilta pois ja muutaman vastaavan kokemuksen jälkeen hän on lopullisesti menetetty asiakas!PERUSLIIKKUJAT vs. OHJAAJAT
Seuraavaksi asettaudutaan näiden kahden ääripään väliin. Kohderyhmästä käytän nimeä perusliikkuvat, jotka ovat mentaalisesti hyvinkin motivoituneita. He liikkuvat usein säännöllisesti 2-3x viikossa. He nauttivat reippaasta liikunnasta, mutta kovatehoisen liikunnan he kokevat epämiellyttävänä. Tämä kohderyhmä ei siis nauti kehon ylikuormittamisesta ja äärirajoille viemisestä. Tähän kohderyhmään kuuluvat asiakkaat liikkuvat usein terveyden ja jaksamisen näkökulmasta katsottuna. Tavallisilla perusliikkuvilla on osaamista, kykyä ja taitoa muokata tuntia itselleen sopivammaksi, mikäli tunti tuntuu liian raskaalle tai kevyelle.


Lähtökohtaisesti ajateltuna asiakkaiden ei pitäisi tunneilla kovinkaan usein joutua
muokkaamaan tuntia itselleen sopivaksi. Meidän ammattilaisina tulisi ymmärtää asiakkaiden resursseja niin hyvin, että asiakkaat voivat huoletta ja vaivatta suoriutua tunneista läpi ilman suurempia liikevariaatioita. Ja ennen kaikkea niin, että he kokevat tunneillamme onnistumista ja liikunnan iloa.


Tämä kohderyhmä kaipaa reipasta ja tehokasta tekemistä, mutta ei kehon kurmuuttamista ja äärirajoille vetämistä, mistä taasen aktiivit nauttivat ja jopa haluavat sitä.  Tässä siis syy siihen miksi perusliikkuvia ja aktiivejakaan ei voi pistää samoille tunneille heilumaan. Perusliikkuva kokee kovan liikunnan epämiellyttävänä, mutta tsemppaa muutaman kerran tällaisen tunnin läpi ja poistuu tämän jälkeen hiljaa hiiskumatta takavasemmalle ja on menetetty asiakas.

Kun perusliikkuvat asetetaan liikunnallisilta resursseiltaan janalle, he asettuvat kauniisti janan puoliväliin tasolle 4-8. Tosia asia on, että suurin osa palveltavasta asiakaspinnasta asettuu tälle asteikolle. Mutta kuka huomio tämän kohderyhmän liikunnallisia resursseja ja tarpeita laadukkaasti ja tasalaatuisesti tällä hetkellä? Onko tämän kohderyhmän liikunnalliset tarpeet jääneet ”fitness” trendin ja hypetyksen alle???
Liikunnalliset tarpeet = asiakasvirta
Meidän ohjaajien tulisi oppi asettumaan paremmin asiakkaidemme jalkoihin. Tunteja ei pitäisi tehdä asenteella ”tämä tunti sopii kaikille”, koska niin ei vaan ole. Varmin tapa saada uusi asiakasvirta katkeamaan ja asiakkaat poistumaan palvelun piiristä, jos palveluiden sisällöt eivät palvele asiakkaiden liikunnallisia tarpeita. Tämä meidän ohjaajien ja yrittäjien olisi tiedostettava paremmin, jotta voimme palvella asiakkaitamme paremmin.Mikäli koit, että ajatuksessani on jutun juurta ja haluaisit lukea lisää ajatuksiani ohjaustyöstä ja siitä mitä 28- vuotinen ura on minulle opettanut, voit halutessasi rekisteröityä uutiskirje listalleni TÄSTÄ.

Mikäli haluat tietää lisää minusta ja siitä mitä teen ja ketä haluan palvella tekemisilläni, saat lisää tietoa minusta ja tekemisistäni NÄILTÄ sivuilta.


Facebook

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

"Tämä tunti sopii kaikille!" TODELLAKO?

… Pohdintaa ja ajatuksen virtaa aiheesta ”Tämä tunti sopii kaikille.” Olen näiden ohjaus vuosien aikana oppinut omista virheistä...